De l'Opus Dei a Catalunya

Un blog gens oficial sobre l'Opus Dei a Catalunya

Glossari 01/02/2010

Tal com dic als recursos per resar en català, molta gent no té referències clares sobre termes religiosos. I molt menys sobre expressions o paraules relacionades amb l’esperit de l’Opus Dei. Aquí anirem penjant el que ens sembli útil.

Per començar, però, us recomanem el Vocabulari religiós de la web de l’arquebisbat de Tarragona. Força extens i molt útil. Els estudiants d’Art, Història o Literatura l’haurien de fer servir per saber en què es diferencia un monestir d’un convent o una abadia o què és l’Anunciació. Bé, també l’haurien de fer servir els periodistes… S’entesten, per exemple, en parlar dels americans de diferents denominacions protestants dient que van a missa el diumenge…

Comencem:

• Normes: quan a l’Opus Dei parlem de normes, habitualment no parlem de normes. És a dir, no parlem de reglaments o normatives. Les normes són les pràctiques de pietat cristianes específiques del pla de vida (vegeu-ne la definició a sota).  Les teniu llistades a Wikipedia (en anglès, això sí).

• Pla de vida: el pla de vida personal o empresarial ara està de moda, tot i sonar una mica a autoajuda; és un esforç de projecció en el temps de les aptituds i els desitjos, per tal de posar-hi també els mitjans (segons el GDLC, és Projecte ordenat d’una obra a realitzar, d’una cosa a fer, d’una conducta a seguir). De sempre els cristians ha tingut una idea del pla de vida com una pauta per anar configurant la pròpia vida amb la de Crist. Llibrets com el bestseller Guia del cristià en parlaven. El pla de vida d’una persona de l’Opus Dei no és gaire original (aquí podeu veure el que recomana EWTN).  Llegiu com va néixer. Vegeu també Normes.

• Sobrenatural: des d’un punt de vista religiós i cristià no és el mateix que quan parles de cinema fantàstic o de terror (com el Hereafter de Clint Eastwood). Sobrenatural (com a adjectiu, no com a substantiu) fa referència a la manera de percebre la realitat des de la fe, no només des de la intel·ligència o l’experiència. Per això es parla de sentit sobrenatural o visió sobrenatural. Però ja dic, visió sobrenatural no és que vegis el Michael Jackson, sinó que és reaccionar amb esperança, fe i caritat.

Club: els clubs són centres especialitzats en l’educació extraescolar de nens i nenes, fins al batxillerat. A més de les activitats per a la canalla (que moltes altres entitats també realitzen), tenen algunes característiques que els diferencien: 1) la formació en virtuts humanes i cristianes és transversal a totes les activitats; 2) l’estudi és el nucli dur de les activitas del club, no el piano ni el ballet ni -encara que costi de creure- el futbol; 3) la relació amb els pares és fonamental, així com el seguiment personalitzat de cada nen o nena; 4) s’organitzen activitats formatives (fonamentalment pel que fa al paper educador dels pares)  o lúdiques per a pares o mares, matrimonis i tota la família; 5) hi ha una identitat cristiana, que es manifesta no només el que diem a 1) sinó també en mitjans específics de formació cristiana i atenció pastoral; 6) la responsabilitat recau en els pares (comitè gestor o junta directiva).

Dit això, volia afegir que la paraula club la trobo espantosa. No sé per què se’n diuen així, els clubs; potser van néixer en un entorn de poc associacionisme relacionat amb la gent jove i la referència més propera eren els clubs esportius. O potser els primers clubs es plantejaven activitats extraescolars esportives i d’aquí va venir tot. O potser era per evitar termes que la gent podia associar amb entitats confessionals o polítiques.  La qüestió és que aquí a Catalunya el terme es fa servir com arreu del món, però no m’agrada gens. Tampoc, és cert, no es podria substituir per esplai, cau o similars, perquè no és exactament el mateix. De fet, els noms jurídics de les associacions que gestionen els clubs no solen fer servir aquesta paraula. Però què voleu, quan sents una persona de 80 anys que diu que va al club per fer el seu recés…

Tens suggeriments? Escriu-nos! opusdeiacatalunya@gmail.com

 

5 Responses to “Glossari”


Els comentaris estan tancats.