De l'Opus Dei a Catalunya

Un blog gens oficial sobre l'Opus Dei a Catalunya

Els clubs de l’Opus Dei 20/02/2010

Activitat del club Montroig

Activitat del club Montroig

Pel glossari:

club: els clubs són centres especialitzats en l’educació extraescolar de nens i nenes, fins al batxillerat. A més de les activitats per a la canalla (que moltes altres entitats també realitzen), tenen algunes característiques que els diferencien:

1) la formació en virtuts humanes i cristianes és transversal a totes les activitats;

2) l’estudi és el nucli dur de les activitas del club, no el piano ni el ballet ni -encara que costi de creure- el futbol;

3) la relació amb els pares és fonamental, així com el seguiment personalitzat de cada nen o nena;

4) s’organitzen activitats formatives (fonamentalment pel que fa al paper educador dels pares)  o lúdiques per a pares o mares, matrimonis i tota la família;

5) hi ha una identitat cristiana, que es manifesta no només el que diem a 1) sinó també en mitjans específics de formació cristiana i atenció pastoral;

6) la responsabilitat recau en els pares (comitè gestor o junta directiva).

Dit això, volia afegir que la paraula club la trobo espantosa. No sé per què se’n diuen així, els clubs; potser van néixer en un entorn de poc associacionisme relacionat amb la gent jove i la referència més propera eren els clubs esportius. O potser els primers clubs es plantejaven activitats extraescolars esportives i d’aquí va venir tot. O potser era per evitar termes que la gent podia associar amb entitats confessionals o entitats poítiques.  La qüestió és que aquí a Catalunya el terme es fa servir com arreu del món, però no m’agrada gens. Tampoc, és cert, no es podria substituir per esplai, cau o similars, perquè no és exactament el mateix. De fet, els noms jurídics de les associacions que gestionen els clubs no solen fer servir aquesta paraula. Però què voleu, quan sents una persona de 80 anys que diu que va al club per fer el seu recés…

Llisto els clubs dels quals he trobat web. Per a nens:

Club Pàdua (Barcelona): ep, si algú ho llegeix: podríeu fer una versió catalana de la web?

Club Daumar (Barcelona)

Club Obenc (Badalona)

Club Condal (L’Hospitalet)

Club Balandrau (L’Hospitalet): nom maco.

Club Cimal (Terrassa): visca! No fan servir la paraula club!

Club Racó (Sabadell)

Club d’Aran (Rubí)

Club Montagut (Vic)

Club Tempir (Girona)

Club Tramuntana (Salt)

Club Raier (Lleida)

Club Montroig (Tarragona)

Per a nenes:

Club Carena (Barcelona)

Club Llar (Barcelona)

Club Torxa (Barcelona): mig difunt (el web, no el club) Revifada!

Club Septimània (Barcelona)

Club Cantarell (Sant Cugat)

Club Rumbau (L’Hospitalet): d’això… Versió en català?

Club L’Escó (Vic)

Club Caliu (Sabadell)

Club Undaris (Girona)

Club Rocabruna (Girona)