De l'Opus Dei a Catalunya

Un blog gens oficial sobre l'Opus Dei a Catalunya

De què va això 21/12/2009

Aquest blog és una iniciativa d’un parell de persones (una mica tímides) que tenim una percepció de l’Opus Dei a Catalunya diferent de la que sembla majoritària a l’opinió pública. I hem fet aquest blog amb voluntat d’endreçar una mica la casa perquè sigui més fàcil trobar-hi la informació que la gent busca.

Això sí, us recomanem que visiteu la pàgina oficial de l’Opus Dei a Catalunya, que és molt completa!  D’allà pisparem tot el contingut que ens vagi bé :)

Ens trobareu a opusdeiacatalunya@gmail.com