De l'Opus Dei a Catalunya

Un blog gens oficial sobre l'Opus Dei a Catalunya

L’Opus Dei a Catalunya 21/12/2009

Sant Josepmaria amb la Mare de Déu de la Mercè

Sant Josepmaria resant davant la Mare de Déu de la Mercè

La presència “institucional” de l’Opus Dei a Catalunya comença l’any 1939, amb un viatge de Sant Josepmaria el 30 de desembre. Segons la web oficial de l’Opus Dei a Catalunya, “a principis dels anys 40, quan vingué a estar amb un grapat de joves estudiants a un petit pis del carrer Balmes. A aquest viatge en seguiren, passats els anys, d’altres, que ajudaren a donar un nou impuls a la tasca evangelitzadora ja desenvolupada: és el cas de l’estada a Catalunya, a principis dels setanta, on es convocaren milers de persones en trobades informals a l’escola esportiva Brafa, i a altres indrets”.